Hypotheekvormen

De krediethypotheek

Een krediethypotheek is een hypotheekvorm waarbij men eigenlijk een lening op een onroerende zaak afsluit waarbij men tot een bepaald maximum vrij is om geld op te nemen. Het is dus een doorlopend krediet welke op een woning rust.

Voordelen krediethypotheek

Een krediethypotheek kent verschillende voordelen als tweede hypotheek, in feite is het een hypotheek waarbij men een redelijke vrijheid heeft als het gaat om het op te nemen bedrag. Hierbij wordt alleen rente berekend over het daadwerkelijk geleende bedrag. U mag extra geld opnemen als u dat uitkomt waarbij er van te voren natuurlijk wel een maximum leenbedrag bepaald is.

Rente betalen doet u dus over het geleende bedrag op een bepaald moment, als
u minder kapitaal nodig bent hoeft u dus ook minder rente te betalen. Heeft u plotseling
behoefte aan wat extra’s kunt u dit zo opnemen (tot het afgesproken maximum). Dit geeft
u dus wat meer vrijheid van handelen.

Als men dus op zoek is naar een flexibele vorm van kapitaalverstrekking kan een krediethypotheek een prima keuze zijn.

Nadelen krediethypotheek

Een nadeel van de krediethypotheek is echter wel dat het niet mogelijk is om de rente vast te zetten, dit kan soms nadelig zijn in periodes dat de variabele rentestanden hoog zijn, eigenlijk is dit logisch omdat het leenbedrag steeds kan variëren kan een bank of financiële instelling moeilijk van tevoren inschatten hoe hoog het hypotheekbedrag is.

Verder kan men als nadeel hier noemen dat deze kredietvorm eigenlijk alleen geschikt is voor mensen met een ruime overwaarde op hun onroerend goed. Hierdoor is het minder geschikt voor mensen die een volledige hypotheek nodig hebben bij de aanschaf van een andere woning.

De lineaire hypotheek

Van de verschillende hypotheekvormen is de lineaire hypotheek wel de bekendste vorm. Het is eigenlijk de standaard financieringsvorm waarbij men de eerste periodes meer rente betaald, en naarmate er meer afgelost wordt dalen de hypotheeklasten mee.

De eerste jaren zijn de lasten het hoogst omdat er dan nog weinig is afgelost. Hierdoor is de verschuldigde rente hoog. Derhalve is het wel zo dat de hypotheekrenteaftrek dan ook hoger is.

Aflossen lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek wordt doorgaans over een periode van 30 jaar afgelost. Hierbij wordt elk jaar hetzelfde bedrag afgelost. De schuldenlast neemt dan ook jaarlijks evenredig af. Na afloop van de hypotheektermijn
(30 jaar), is de hypotheek afgelost en de woning is vrij van schuld.

Het is natuurlijk ideaal als u uw huis vrij van hypotheek heeft na 30 jaar. Het opgebouwde vermogen zit in uw woning en uw maandlasten zijn dan nihil. Toch wil dit niet zeggen dat het in alle gevallen de meest ideale hypotheekvorm is, dit hangt nauw samen met uw persoonlijke situatie.

Voorbeeld lineaire hypotheek

Een voorbeeld:
Stel iemand neemt een lineaire hypotheek van € 300.000, – op zijn/haar nieuwe woning. Hoe zijn de hypotheeklasten te bepalen? Allereerst hangt dit natuurlijk sterk af van te betalen rente welke overeengekomen is met de hypotheekverstrekker. In het voorbeeld gaan we voor het gemak even uit van 5% rente welke per jaar verschuldigd is over het geleende bedrag.

1) De aflossing is evenredig over 30 jaar verdeeld, hierdoor zal er
€ 10.000, – per jaar moeten worden afgelost.

2) De rente over het eerste jaar is ongeveer 5% over € 300.000, – wat overeenkomt met € 15.000, – in het eerste jaar.

Het belastingvoordeel m.b.t. de hypotheekrenteaftrek is inkomensafhankelijk.
verdient iemand een hoog inkomen dan kan tot 52% voordeel op de te betalen rente worden behaald (de hoogste inkomstenbelasting schaal in box1). Hierdoor is de renteaftrek bij aanvang van de hypotheek het hoogst namelijk 52% van de betaalde rente, € 15.000, – is € 7.800, -.

De bruto maandlasten zijn dan ongeveer € 2.080, -.

De netto lasten worden derhalve een stuk lager namelijk de aflossing van € 10.000, – vermeerderd met de netto rente € 7.200, – maakt samen dus € 17.200, – aan financieringslasten in het eerste jaar wat resulteert in een netto maandlast van ongeveer € 1.440, – .

WOZ hypotheek

Bij een woz hypotheek is het voordeel dat het eenvoudiger is om in te stappen. De hypotheek is niet hoger dan de WOZ waarde van de woning waardoor er meer zekerheid is voor de financier. Stijgt de WOZ waarde dan is het mogelijk met deze hypotheekvorm meer vermogen te verkrijgen. Ook is het afsluiten van een WOZ hypotheek betrekkelijk eenvoudig.

Aflossingsvrije hypotheek

Het belangrijkste kenmerk van een aflossingsvrije hypotheek is (misschien vanzelfsprekend) dat er gedurende de looptijd van deze financieringsvorm geen aflossingsverplichting van kracht is. Vaak is het wel mogelijk om een percentage boetevrij af te lossen als u dat wenst. Bij een aflossingsvrije hypotheek is het dus van belang zich wel te realiseren dat na het verstrijken van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek het oorspronkelijk geleende geld dus niet is afgelost en men dus meestal een nieuwe financiering nodig heeft.

Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteiten hypotheek blijven de rentelasten en de aflossingen gedurende de looptijd van de financiering gelijk. Dit in tegenstelling tot een normale hypotheek waarbij in het begin van de looptijd van de lening de rentelasten het hoogst zijn en gedurende de looptijd afnemen in relatie tot het aflossingsgedeelte. Bij een annuïteiten hypotheek betaald men steeds dezelfde financieringslasten.

Levenhypotheek

Wat is een levenhypotheek nou eigenlijk? In feite is het een hypotheekvorm waarbij er twee zaken gecombineerd zijn. Dit is een aflossingsvrije hypotheek
waarbij een levensverzekering wordt afgesloten, deze levensverzekering is dan vanzelfsprekend bedoeld om aan het einde van de looptijd van de hypotheek de aflossingsvrije hypotheek af te lossen.